17 სექტემბერს არის ხსენება:
ბოლოს დამატებულები
გამონათქვამები თემაზე - სიბრძნე