image

თემა: ლოცვა,  ლოცვაში მრავალსიტყვაობა

436. როდესაც დიდხანს ვლოცულობ, უნდა გავიმეორო ერთი და იგივე სიტყვები თუ არა?
არა, არამედ ჩასწვდი მათ ძალას. ოღონდ დაუკვირდი, ანდობ თუ არა ყველაფერს ყოვლისშემძლე ღმერთს. და თვით ლოცვის მიზანიც ჩვენი ლოცვის და ღვთის ნების თანხმიერება უნდა იყოს.
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები