image

თემა: ღვთის სათნო ყოფისათვის,  სათნოებები

როგორ უნდა ცხოვრობდეს ის, ვისაც სურს, რომ უფალს სათნოეყოს?
ის, ვისაც სურს სათნოეყოს უფალს, წყნარი და სასიამოვნო ცხოვრებით უნდა ცხოვრობდეს.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები