image

თემა: სიმდაბლე

როდის არის სასარგებლო საკუთარი თავისადმი საყვედური?
საკუთარი უძლურების შეგრძნებისას უსაყვედურე თავს, რათა გამოიმუშავო თავმდაბლობა.
image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები