image

თემა: ამპარტავნება,  წმინდანები

ვის უფრო მეტად უნდა ეშინოდეს ამპარტავნების - წმინდანს თუ ცოდვილს?
ამპარტავნების წმინდანს უფრო მეტად უნდა ეშინოდეს, ვიდრე ცოდვილს.
image
 
თემატური კითხვები