image

თემა: ხიბლი,  თვითნებობა

ხიბლის რა ნიშნები არსებობს კიდევ?
ეს არის დაჟინებული თავისნათქვამობა და რამდენადმე ველური მზერა.
image image
 
თემატური კითხვები