image

თემა: სხვა თემა,  საკუთარი ნების უარყოფა

რა გვიშლის ხელს ცოდვების დატევებასა და ღვთისკენ მიბრუნებაში?
ნების გარყვნა. ამის გამოსწორება შეიძლება ჩვენი ნების სხვისთვის გადაბარებით; მაგალითად, სულიერი მოძღვრისთვის. წმიდა მამებიც უპირადესად თავის ნებას ებრძოდნენ (წმ. თეოფანე დაყუდებული).
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები