თემა: სიკეთე

95. თუ და ან ძმა მყავს დაგლახაკებული და დავეხმარე მას, შემერაცხება თუ არა სიკეთედ, როგორც ვინმე უცხო გლახაკისათვის მიცემული?
არ შეგერაცხება მადლად, რადგან ნათესაური კავშირი მიგიზიდავს სიკეთის გასაკეთებლად
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები