თემა: განრისხება,  ეშმაკი

104. თუ შეიძლება, რომ განვურისხდეთ მოყვასს?
მხოლოდ მოძღვარსა და წინამძღვარს შეუძლია განურისხდეს ვინმეს, ისიც მხოლოდ რაიმე მოღვაწეობის გამო, ხოლო სხვას არავის. განრისხება სამართლიანია მხოლოდ ეშმაკთა მიმართ
image image
 
თემატური კითხვები