თემა: ეშმაკი

180. როგორია ეშმაკთა მანქანება?
უამრავია ეშმაკთა საწერტელნი და საცდურნი: თუ უქონლობით ვერ შეარყია სული, მაშინ სიმდიდრეს წარმოუდგენს ოცნებით; თუ გინებით და ყვედრებით ვერ შეარყია, ქებასა და დიდებას წარმოუდგენს; თუ ჯანმრთელობით იძლია, მაშინ ავადმყოფობას შეჰყრის სხეულს; თუ გემოთმოყვარეობით ვერ აცდუნა, მაშინ უნებლიე ავადმყოფობით მოინდომებს მისი სულის გადადრეკას; რადგან ღვთისგან გამოითხოვს და მძიმე და ძლიერ ავადმყოფობას მოაწევს, რათა ამით მაინც სულმოკლე გახადოს იგი და დაუბნელოს გონება.
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები