თემა: მორჩილება,  ურჩობა

380. როგორი საქმეა მორჩილება და როგორი ურჩება?
მორჩილება დიდი ქველის საქმეა და სათნოება. უფალს შეწირული მსხვერპლის მიღებაზე მეტად უყვარს მორჩილება, ხოლო ურჩებას დაღუპვისაკენ, საუკუნო სიკვდილისაკენ მივყავართ.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები