ავტორი: წმ. ევსევი

თემა: მოწყალება,  ღვთისმსახურება

488. თუ შეიძლება კვირა დღეს არ დაესწროს კაცი წირვას და მოწყალების გასაცემად იღვაწოს?
ვინმეს მონა რომ მოიპარო, გაყიდო და გლახაკებს გაუნაწილო, რა მადლს მიიღებ ღვთისაგან? ასევეა კაციც, რომელიც მოიპარავს უფლის დღეს გლახაკთა შესაწევნელად.
image image
 
თემატური კითხვები