image

თემა: პატივმოყვარეობა

683. რა მოელის ამქვეყნიური პატივის მძებნელს?
ვინც ამქვეყნიურ პატივს ეძიებს, ვერ ეღირსება ზეციურ პატივს.
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები