image

თემა: მოთმინება,  სიმდაბლე

709. მიიღებდა თუ არა შენდობას იუდა, თავისი ცოდვის შენანება რომ გადაეწყვიტა?
თუკი დაიმდაბლებ თავს, განსვენებას ჰპოვებ, რადგანაც ის, ვინც საკუთარ თავს ყვედრის, მოთმინებას ინარჩუნებს ყოველგვარ ვითარებაში.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები