თემა: ქება

834. რას უნდა ველოდეთ მაშინ, როდესაც ქება – დიდებით აღგვამაღლებენ?
ოდეს ქება–დიდებით აღგამაღლებენ, მაშინ უპატიოდ ყოფას მოელოდე.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები