image

თემა: მრისხანება

867. რას გვეტყვით ადვილად გაღიზიანებისა და გულმრისხანების შესახებ?
ადვილად გაღიზიანება და გულმრისხანება დიდი ორმოა ადამიანისათვის და ვისაც ეს ვნება დაუძლევია, მას აღარც მთხრებლში ჩავარდნა ემუქრება.
image image
 
თემატური კითხვები