თემა: მართლმადიდებლობა

1149. ადამიანთა შორის ვინ იმარხავს ჭეშმარიტად საღმრთო გამოცხადებას?
იმარხავს წმინდა მარლთმადიდებელი ეკლესია.
1150. როგორ იმარხავს მარლთმადიდებელი ეკლესია საღმრთო გამოცხადებას და როგორ განავრცობს მას ადამიანთა შორის?
იმარხავს ორგვარად, კერძოდ:
    1. წმინდა გადმოცემისა და ტრადიციის და
    2. წმინდა წერილის მეშვეობით.
image image
 
აქტუალური თემები