თემა: მრწამსი,  სარწმუნოება

როგორ იკითხება სარწმუნოების სიმბოლოს პირველი წევრი?
იკითხება ასე: ,,მრწამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი, შემოქმედი ცათა და ქვეყანისა, ხილულთა ყოველთა და არა ხილულთა”.
image
 
თემატური კითხვები