თემა: მრწამსი,  სარწმუნოება

რას ვაღიარებთ სარწმუნოების სიმბოლოს პირველი წევრით?
ვაღიარებთ, რომ არსებობს მხოლოდ ერთი ღმერთი, რომელიც მთელი სამყაროს შემოქმედია შემოქმედია.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები