პოვნა ნაწილთა პირველმოწამისა, მთავარდიაკონისა სტეფანესი

მოიხსენიება 15 სექტემბერს (ახალი სტილით: 28 სექტემბერს)
პოვნა ნაწილთა მღვდელმოწამისა მთავარდიაკონისა სტეფანესი აღესრულა 415 წელს. ეკლესია წმიდა სტეფანეს წელიწადში კიდევ ორჯერ იხსენიებს: 2 აგვისტოს და 27 დეკემბერს.