ღირსი ფილოთეოს ხუცესი - მცირე აზიელი

მოიხსენიება 15 სექტემბერს (ახალი სტილით: 28 სექტემბერს)
ღირსი ფილოთეოს ხუცესი მცირე აზიის სოფელ მრავინოდან იყო. იგი სასწაულთქმედების ნიჭით იყო დაჯილდოებული ღვთისაგან. მიიცვალა არა უგვიანეს X საუკუნისა.