18 მაისს არის ხსენება:
მოწამე საგდუხტ ქალწული (ძვ. სტ. 5 მაისს)
ბოლოს დამატებულები
გამონათქვამები თემაზე - სიბრძნე