image

თემა: საკუთარი თავის სიყვარული,  სიყვარული მოყვასისადმი,  ადამიანის სიყვარული ღვთისადმი

საკუთარი თავისადმი სიყვარული მსხვეროლად იწირავს მოყვასისადმი სიყვარულს. საკუთარი თავისა და მოყვასის სიყვარული კი მსხვერპლად ღვთისადმი სიყვარულს შეიწირავს.
image image
 
თემატური კითხვები