თემა: ღმერთი

რატომ ვუწოდებთ ღმერთს ყოვლადმოწყალეს?
ვუწოდებთ იმიტომ, რომ ის ყველას მიუტევებს ცოდვებს, ვინც გულწრფელად მოინანიებს (ფტ.144,8-9).
    განმარტება:
    ი. ქვეყნად არაფერი აღესრულება თავისთავად, არც სკამი, არც სახლი, არც გასაღები და არც არაფერი შექმნილა თავისით;მითუმეტეს შეუძლებელია თავისით შექმნილი სამყარო.სკამი-დურგალმა გამოთალა, სახლი-ხუროთმოძღვარმა ააგო,გასაღები-ზეინკალმა გამოჩარხა; სამყარო კი ღმერთმა შექმნა. როგორც სახლის სილამაზის მიხედვით ვმსჯელობთ ხუროთმოძღვრის ნიჭსა და უნარზე, ასევე ღმერთის ქმნილების მიხედვით შევიცნობთ ღმერთის სიბრძნესა და ყოვლისშემძლეობას, თუმცა თვით იგი უხილავია.
    II. ადამიანისათვის ღმერთის არსი მიუწვდომელია, რამეთუ თვით ადამიანის გონებაა შეზღუდული.პავლე მოციქული ამბობს, რომ ღმერთი ,,ნათელსა მყოფ არს მიწვდომელსა, რომელი არავინ იხილა კაცთაგანმან, არცა ხილვად ხელ-ეწიფების". (Iტიმ.6,16)
    III. წმიდა წერილში ზოგჯერ იხსენიება ღმერთის გული, თვალები, ყურები, ხელები, მისი მობრძანება, წაბრძანება და სხვა. ეს გამპთქმები გადატანითი მნიშვნელობით და სულიერი თვალსაზრისით უნდა ვიგულისხმოთ. ამდენად, ღმრთის გული სიყვარულს აღნიშნავს, თვალნი და ყურნი, აღნიშნავს, რომ მან უწყის და შეისმენს ჩვენს ლოცვებს, ხელები-მის ყოვლისშემძლეობას. ღმრთის მობრძანება აღნიშნავს მის ქმედებას განსაზღვრულ ადგილზე ან განსაზღვრულ ადამიანთა შორის.
    IV. ჰქმენ კეთილი და ეკრძალე ბოროტს მაშინაც კი, როცა ადამიანები ვერ გხედავენ, რამეთუ ღმერთი ყოველთვის ხედავს და ყოველივე უწყის.
    V. ნუ მიეცემი სასოწარკვეთას მწუხარების ჟამს, არამედ ჰპოვე სასოება ღმრთისა, რომ შეგეწევა, რამეთუ მან უწყის შენი ძვირშემთხვეულება.
    VI. ღმერთის წინაშე ჭეშმარიტი და ღირსეული ცხოვრებით ცხოვრობს მხოლოდ ის, ვისაც მტკიცედ სწამს ღმერთი და სარწმუნოების მიხედვით ცხოვრობს. პავლე მოციქული ამბობს: ,,მართალი სარწმუნოებითა ცხონდეს". (რომ.1,17)
    VII.ღმერთს ჩვენ უფალსაც ვუწოდებთ.
image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები